Nahajate se tukaj

Novost v turizmu – poročanje podatkov le na eno mesto – Register nastanitvenih obratov

S 1. decembrom 2017 je AJPES vzpostavil Register nastanitvenih obratov in aplikacijo eTurizem, preko katere bodo gostitelji, vpisani v register, poročali podatke o gostih in prenočitvah.

Nastanitveni obrati, za katere velja obveznost poročanja, so:

  • gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi),
  • prostori za goste pri sobodajalcih,
  • kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine.

Namesto ločenega poročanja podatkov

  • Policiji,
  • SURS in
  • občinam,

bodo odslej gostitelji podatke poročali le enkrat, zgolj na AJPES (mesečno).

Gostitelji se morajo v register vpisati do 28. februarja 2018, poročati pa začnejo s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu.

Vpis v register lahko izvajalci nastanitvene dejavnosti opravijo preko spletne aplikacije eRNO ali osebno na katerikoli naši izpostavi AJPES.

Vse potrebne informacije gostitelji najdete na tem naslovu:

https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov/Splosno

Čeprav so na zgoraj navedenem naslovu  informacije zelo izčrpne, pa bi vse naše kliente, ki vpisa v register ne bodo opravljali elektronsko, ampak osebno, na izpostavi AJPES, dodatno spomnila, da si pred obiskom na AJPES priskrbijo:

  • kvalificirano digitalno potrdilo in

  • uporabniško ime na AJPES – pridobijo si ga sami doma na spletni strani.
     

Zaradi pravilnega knjiženja obveznosti iz naslova turistične takse, pa Vse naše kliente že sedaj prosimo, da nam posredujejo mesečne podatke, ki jih bodo oddali na AJPES, ali pa nas na AJPES pooblastijo za vpogled v te podatke.