Nahajate se tukaj

Novost v turizmu – poročanje podatkov le na eno mesto – Register nastanitvenih obratov

S 1. decembrom 2017 je AJPES vzpostavil Register nastanitvenih obratov in aplikacijo eTurizem, preko katere bodo gostitelji, vpisani v register, poročali podatke o gostih in prenočitvah.

Nastanitveni obrati, za katere velja obveznost poročanja, so:

  • gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi),
  • prostori za goste pri sobodajalcih,
  • kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine.

Namesto ločenega poročanja podatkov o mesečnih prenočitvah in gostih

  • Policiji,
  • SURS in
  • občinam,

bodo odslej gostitelji podatke poročali le enkrat, zgolj na AJPES (vsak mesec).

Gostitelji se morajo v register vpisati do 28. februarja 2018, poročati pa začnejo s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu.

Vpis v register lahko izvajalci nastanitvene dejavnosti opravijo preko spletne aplikacije eRNO ali osebno na katerikoli naši izpostavi AJPES.

Vse potrebne informacije gostitelji najdete na tem naslovu:
https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov/Splosno

Čeprav so na zgoraj navedenem naslovu  informacije zelo izčrpne, pa bi vse naše kliente, ki vpisa v register ne bodo opravljali elektronsko, ampak osebno, na izpostavi AJPES, dodatno spomnila, da si pred obiskom na AJPES priskrbijo:

  • kvalificirano digitalno potrdilo in
  • uporabniško ime na AJPES – pridobijo si ga sami doma na spletni strani.